Trekkspillærer Stian Aase har planer om å ta med seg elevorkesteret ”Trekkspirene” til de skolene elevene går på.

Dette skal foregå i februar 2009. Hensikten er å få enda flere interesserte elever til trekkspillopplæringen på Kulturskolen.