jan_ivar_aasen_nils_kare_nesvold_08.jpgNils Kåre Nesvold (t.h på bildet) ble valgt til ny leder på årsmøtet i Fredrikstad Trekkspillklubb etter Jan-Ivar Aasen, som har vært leder og nestleder i klubben i mer enn 20 år. Aasen fortsetter i styret som nestleder.

- Satsing på rekruttering blir også et viktig satsingsområde framover, sa den nyvalgte lederen på årsmøtet.

Klubben budsjetterer i år med et underskudd på vel 20.000 kroner - like mye som er tenkt brukt til trekkspillopplæring i år. I tillegg forventer klubben støtte fra både kommunen og NTL.

Trekkspill på kulturskolen
Fredrikstad Trekkspillklubb har de to siste årene satset på rekruttering og har vært en viktig pådriver overfor kommunen for tilby trekkspillundervisning ved kulturskolen i byen. I september i fjor startet kulturskolen med trekkspillopplæring med Stian Aase som lærer i 20 prosent stilling. Trekkspillklubben arbeider nå med planer om flere nybegynnerkurs på trekkspill.

Aktiv klubb
Det siste året har vært et svært aktivt år for trekkspillklubben med 38 øvelser, fire hyggeaftener, flere dansefester, konserter i samarbeid med kor og andre arrangementer. Blant annet har klubben også produsert opplærings-cd-er til medlemmene for raskere innøving av nye melodier. Klubben i Fredrikstad teller 26 aktive og 84 passive medlemmer.
Foruten Nils Kåre Nesvold og Jan-Ivar Aasen, består det nye styret av Ulf Thorvaldsen, sekretær, Paul-Arne Sørfjord, kasserer og Solveig Andreassen, styremedlem. Leif Hansen er varamedlem.

arsmote_08_styret.jpg

STYRET: Det nye styret i Fredrikstad Trekkspillkubb består av f.v.Leif Hansen, varamedlem, Paul-Arne Sørfjord, kasserer, Nils Kåre Nesvold, leder, Jan-Ivar Aasen, nestleder, Solveig Andreassen, styremedlem og Ulf Thorvaldsen, kasserer.

arsmote_08_delegater_500.jpg
DELEGATER:23 medlemmer var til stede på årsmøtet i Fredrikstad Trekkspillklubb.
arsmote_08_bjorn_edvardsen.jpg
VALGKOMITÉ: Bjørn Edvardsen representerte valgkomiteen på årsmøtet.