FREDRIKSTAD TREKKSPILLKLUBB 70 ÅR - HISTORISK TILBAKEBLIKK:

Klubben har feiret 70 år med en jubileumskonsert 22. januar og en jubileumsfest 11. februar (se egen omtale). I denne forbindelse er det interessant å se på klubbens aktivitet og historie gjennom disse 70 årene.

DE FØRSTE ÅRENE:
Klubben ble stiftet 16. januar 1947, og er derved den tredje eldste trekkspillklubben i Norge etter Oslo og Tromsø. Sverre Strand var initiativtageren, og første møte ble avholdt på en rullegardinfabrikk på Apenesfjellet nevnte dato. Første styret bestod av lederen, Sverre Strand, nestleder Ragnar W. Østgård, kasserer Alf Kristiansen og sekretær Ivar Kjøniksen. Kontingenten ble vedtatt til kr 2,50 pr. kvartal, og første styremøte ble avholdt 23. januar 1947. 

Det var bra frammøte de første 3-4 årene og medlemstallet kunne være omkring 50 aktive trekkspillere. På noen av de første møtene var man også så heldig å få besøk av den kjente trekkspilleren, Arnstein Johansen, som ble født i Gamlebyen i Fredrikstad. Som åtteåring begynte han å spille klarinett i Fredrikstad Guttemusikkorps. Familien flyttet til Osloområdet når han var 11 år.

Etter hvert ble det dannet ett trekkspillorkester med Ragnar W. Østgård som musikalsk leder. Det ble også dannet en gruppe som ikke spilte etter noter. De første årene var klubben mannsdominert, men etter hvert har det blitt mer lik fordeling kjønnsmessig. Fram til 1970 hadde klubben sine øvelser på Fredrikstad Gjestgiveri. Etter tilholdssted flere steder, har klubben de senere år holdt til på Gressvik Røde Kors-hus, hvor øvelsene foregår hver tirsdag. 


(Fra venstre bak:Harry Nilsen, Bjarne Johansen, Leif Hansen, Erik Holme, Erling Nilsen, John Berg, Per Grimstad. Foran fra venstre: Trygve Stensvik, Ragnar Østgård, Sverre Strand, Walter Nilsen, Per Larsen.
Dette bildet er tatt i 1948 hos fotograf Bjørnulf. Det skulle være høytid over fotograferingen så alle stilte i smoking.)

SENTRALE PERSONER I KLUBBLEDELSEN:
Sverre Strand var klubbens leder de første årene. Klubben har forøvrig hatt en rekke ledere, hvor Jan -Ivar Aasen har fungert lengst som leder/nestleder i omlag 20 år tilsammen. Ragnar W. Østgård var musikalsk leder i perioden 1947 - 1974. Harry Nilsen overtok deretter den sentrale stillingen. Deretter har klubben hatt en rekke musikalske ledere, bl.a. Kjell Sterkerud, Svein Misvær, Jon Furuheim, Bjørge Alsterberg, Roberto Saccardi, Tom Arild Andersson og Tom Havold. Idag er Paul- Arne Sørfjord musikalsk leder i orkesteret. Ragnar W. Østgård (1987), Harry Nilsen (1987) og Jan-Ivar Aasen (2016) er utnevnt som æresmedlemmer i klubben. 

NÆRMERE OM KLUBBENS AKTIVITET:
I de første årene hadde klubben mange radioinnspillinger (1947- 1952). Klubben arrangerte også "Østfoldmesterskap" i flere år. I 1977 arrangerte FTK i samarbeide med Halden TK Landsfestivalen på Trekkspill. Det var en festival hvor det deltok solister, grupper og klubber fra hele landet. Festivalen åpnet med en konsert i Immanuelskirken i Halden.Toralf Tollefsen hadde komponert valsen "Sommerdag i Fredrikstad", og melodien ble tilegnet arrangørene av festivalen, Fredrikstad- og Halden trekkspillklubb. Festkonserten skjedde i Bibliotekets Aula, og der ble melodien fremført i samspill av Toralf Tollefsen, Arnstein Johansen og Olav Wernersen (se bilde av de to sistnevnte under).

   

Festivalen ble avsluttet med en stor konsert i Kongstenhallen hvor bl.a. Andrew Walther, Olav Wernersen, John Fjeldbu, Arnstein Johansen, Paul Bjerke, Per Grimstad, Sverre Cornelius -Lund, Anders Grøthe, Rolf Hansens kvartett, Moss Trekkspillorkester og Fredrikstad-og Halden Trekkspillklubb, deltok. Også den senere kjente trekkspilleren og fiolinisten, Lena Rist Larsen, deltok denne kvelden i en alder av bare 5 1/2 år.

Siden 1994 har klubben også arrangert Trekkspillets dag i Fredrikstad sentrum, med bl.a. gjester som Arnstein Johansen, Halden TK, Moss TK, Stian Carstensen, Lena og Jørgen Sundeqvist, Per Grimstad og Øyvind Farmen. Den 21. mars 2009 arrangerte klubben distriktsmesterskap på Rica City Hotel. I de senere år har klubben arrangert Østlandske Trekkspillfestival to ganger (1996 og 2014).

Klubbens trekkspillgrupper underholder på pensjonistforeninger, aldershjem, sykehjem, samt andre humanitære foreninger, som Røde Kors. Klubben stiller også opp i Fredrikstad sentrum når det er spørsmål om underholdning. I mange år underholdt klubben for idrettslaget Stjernen i forbindelse med sykkelløpet "Glommastien rundt". Trekkspillgruppene har videre bl.a. spilt på byferja i desember, på Skihytta for bondekvinnelagets jubileum, og for pensjonister og andre på Høysand. Videre har orkesteret bl.a. avholdt konsert på Paviljongen i Kirkeparken, spilt på hyggekveld hos Halden TK, samt deltatt i flere år på nyttårskonserten i regi av Østfold krets av NTL. Klubben har hatt flere kirkekonserter samt samarbeidskonserter både med kor og korps.

Klubben har også i flere år arrangert hyggekvelder samt dansefester for medlemmer og andre. På hyggekvelder har det vært invitert flere kjente trekkspillere, kor, og andre underholdere. På disse kveldene har det vært forskjellige temaer, slik som "tangoaften", "Sandbæk/Prøysen-aften" "Svingaften med Høyt og Lavt Svingteam", "Per Grimstad aften", "Paul Bjerke aften" og "Edith Piaf aften med Alice Eriksen Holmen". Alice har vært en stor bidragsyter med sang på flere oppdrag sammen med trekkspillklubbens orkester, eller alene med sang og piano (se bilde under). En spesiell hyggekveld ble avholdt 18.november 2010, hvor GT Sara underholdt, og hvor Røde Kors-huset på Gressvik var smekkfullt (se bilde under).                                                                        

      

               

        

                 
SAMARBEID MED ANDRE TREKKSPILLKLUBBER/SOSIALE AKTIVITETER:
Klubben har opp gjennom årene hatt spesielt mye samarbeid med Halden og Borg Trekkspillklubb. Klubben hadde i mange år Nørresund harmonikaklubb som vennskapsklubb i Danmark. Da denne klubben ble oppløst, har FTK samarbeidet en del med Amager harmonikaklubb. Her har klubben vært i Danmark på besøk, og hatt besøk tilbake i Fredrikstad fra disse vennskapsklubbene.

   
     (Besøk hos Amager Harmonikaklubb, København 2010.)

Klubben har arrangert flere fjellturer for sine medlemmene, bl.a. til Gautefall, Øyangen, Storefjell, Oset og Spitsbergseter. På flere av turene deltok klubben i dansespillinger på stedet.  

REKRUTTERING OG TREKKSPILLOPPLÆRING:
Mange i østfolddistriktet har startet sin trekkspillopplæring hos Ragnar W. Østgård. Han var en drivende musikalsk kraft, og de fleste trekkspillere i distriktet startet sin trekkspillopplæring hos han. Klubben forsøkte flere ganger å få trekkspillundervisning inn på Kulturskolen, men uten å lykkes.

I 2006 og 2007 reiste Stian Aase og Lars Røyseng rundt på barneskolene i Fredrikstad i regi av Rikskonsertene i forbindelse med den såkalte kulturpakken. Trekkspillklubben sendte ut informasjon til alle barneskolene i Fredrikstad med tilbud om gratis opplæring samt at klubben skulle være behjelpelig med å skaffe instrumenter. Klubben fikk økonomisk sponsorstøtte til dette tiltaket, slik at det var mulig å stille til disposisjon gratis utlån av trekkspill til elevene. Det ble deretter avholdt kurs for 19 elever i 2007-2008. Noen av disse fortsatte på videregående kurs i 2008.  

Den 23.januar 2008 bevilget Fredrikstad kommune penger til en egen linje for trekkspill på Kulturskolen. Stian Aase ble ansatt i 20 prosent stilling for å ta seg av de 9 trekkspillelevene på det videregående kurset. Det ble også dannet et elevorkester som fikk navnet "Trekkspirene" (se bildet under). Trekkspillinjen ble imidlertid lagt ned i 2016.

                                                

Trekkspillklubben har flere ganger arrangert trekkspillundervisning for voksne. I 2010 ble det avholdt kurs for 14 voksne personer, ett notekurs og ett kurs for de som ikke kunne noter. Instruktør Marit Bjelvin. I 2016 ble det på nytt avholdt kurs for 4 voksne personer, instruktør Tom Arild Andersson.

LITT OM KLUBBENS JUBILEUMSMARKERINGER: 
30 års jubileet (1977) ble markert med fest på Victoria hotell lørdag 25. november 1977. Gjester var trekkspillduoen Gerd og Aage Thuen.

40 års jubileet (1987) ble markert med fest på klubblokalet til Fredrikstad Fotballklubb lørdag 7. februar. Harry Nilsen ble på denne festen utnevnt som æresmedlem av klubben. Han stilte i flosshatt, med hvit skjerf og spaserstokk og var riktig stilig (se bilde under). 


 (FTK 40 år i 1987. Jan-Ivar , Jorid, Karsten, Ulf Nilsen er med i FTK også idag.)

  
(Harry Nilsen 1987)            
(LA-WI-MA 1987)

45 års jubileet (1992) ble markert med konsert på Røde Mølle lørdag 25. januar hvor vår danske vennskapsklubb Nørresundby Harmonikaklubb var en av deltakerne på konserten. I tillegg deltok Olav Wernersen, Christiania trekkspillklubb og LA-WI-MA (se bildet over.) Disse var også med på jubileumsfesten samme dag på Folkets Hus.

50 års jubileet (1997) ble markert med konsert i Frikirken hvor bl.a. Arnstein Johansen var solist på egenkomponert melodi "En liten dialog" (tilegnet FTK), og han hadde en egen avdeling hvor han også fremførte "Vals i C", "Meditation" og "Cheek to Cheek". Jubileumsfesten fant sted på Røde Kors-huset i Fredrikstad.

55 års jubileet (2002) ble markert med konsert i Lisleby Samfunnshus. Blant gjestene var Olav Wernersen og trekkspillklubbene Halden, Moss og Borg.
  
60 års jubileet (2007) ble markert med konsert i Frikirken hvor bl.a. Arnstein Johansen var solist med "Jubileumsvals" som han tilegnet FTK, samt at han hadde en egen avdeling. Jubileumsfesten fant sted på Fredrikstad Handel og Kontor.

 
 (FTK ved 60 årsjubileet i januar 2007. Musikalsk leder Tom Arild Andersson.

 
 (Klubbens adventkonsert i Fredrikstad domkirke i regi av Musikkrådet, desember 2008, musikalsk leder Roberto Saccardi.)

  

 (Jan-Ivar Aasen og Edgar Jensen)