HAR DU LYST TIL Å LÆRE Å SPILLE TREKKSPILL ?


Har du ett trekkspill stående, men ikke har turt å ta steget til å lære å spille på det ? Eller kjenner du noen som har ett spill du kan låne ?

Musikk skaper hygge og trivsel. Du treffer nye mennesker som har det samme ønsket som deg, å kunne spille trekkspill.

Er du interessert, ta kontakt med Fredrikstad trekkspillklubb v. Jan-Ivar Aasen tlf. 90656321, så snart som mulig

Med hilsen Styret i Fredrikstad trekkspillklubb.