Året 2021 har ikke blitt det vi hadde håpet på når det gjelder musikk og sosialt samvær. På denne tiden skulle vi normalt ha arrangert hyggeaften i februar og vært i god gang med planleggingen av neste hyggeaften i mai. Det har det dessverre ikke blitt noe av. Heller ikke årsmøtet er avviklet, men det sittende styre fortsetter i sine verv inntil det igjen blir trygt å avvikle møtet. Smittetallene i Fredrikstad og de omliggende kommunene har gått noe ned den siste tiden. Butikker, kjøpesentre og restauranter er igjen åpne, men foreløpig er det ikke tillatt med øvelser innendørs. Det er fortsatt usikkert om det skjer endringer av reglene før sommeren, men vi kan jo håpe. Det hadde jo vært hyggelig å kunne møtes igjen både for å spille, øve og ikke minst treffes etter denne altfor lange pausen.