Vi minner alle våre medlemmer om årsmøtet 2024. Møtet finner sted på Røde Kors-huset Gressvik onsdag 14.februar kl.19.00. Årsmøtet har det vanlige innholdet i årsmøter som årsmelding 2023, regnskap 2023, kontingentens størrelse 2024 og budsjett 2024. I tillegg er det diverse valg. Etter årsmøtet serverer vi tradisjonen tro pizza og mineralvann.