nils_kare_nesvold_100.jpg

Nils Kåre Nesvold (bildet) fra Fredrikstad har overtatt som leder i Østfold krets av NTL etter Aage Thuen. Nesvold er også leder i Fredrikstad Trekkspillklubb.

En av grunnene til at Thuen gir seg etter bare to år som leder i kretsen er at han og kona Gerd i løpet av året flytter fra Halden til Oslo for å komme nærmere familien.

Aagen Thuen var blant annet president i NTL fra 1974 til 1977, og da han ga seg som president, ble han utnevnt til forbundets første æresmedlem. Thuen har i likhet med Nesvold vært redaktør i Trekkspillnytt.

Penger til rekruttering

Den nye lederen sa på årsmøtet at han er opptatt av å videreføre de populære nyttårskonsertene i fylket i tillegg til å satse på rekruttering. Nesvold fikk også med seg årsmøtet til å sette av 10.000 kroner i budsjettet til rekruttering i 2009.
Østfold krets hadde i fjor et underskudd på nesten 7.000 kroner og budsjetterer i år med et underskudd på knapt 12.000 kroner. Kretsen hadde ved årsskiftet en beholdning på vel 32.000 kroner.
På årsmøtet opplyste kasserer Kjell Sterkerud at medlemstallet i kretsen har økt de siste årene fra 165 til 196 medlemmer.

Det nye styret
Foruten Nils Kåre Nesvold, består det nye styret i Østfold av kasserer Kjell Sterkerud, sekretær Christin Øra og ungdomsrepresentant Eva Kristine Melheim. Vararepresentanter er Mari Amundsen og Erlend Enger, revisorer er Inger Hagberg og Ulf Nilsen, mens valgkomité er Einar Sandvik og Jan-Ivar Aasen.

 

thuen_nesvold.jpg
LEDERSKIFTE: Nils Kåre Nesvold (t.h) er valgt til ny leder i Østfold krets etter Aage Thuen. (Foto: Christin Øra)