2012_styretalt_245Ny styresammensetning etter årsmøtet

Tekst:  Anne-Mari Nøkleby Foto: Terje Iversen

Det var kun 20 fremmøtte medlemmer på årsmøtet på Gressvik Røde Kors-hus. 

Tre av styrets medlemmer valgte å tre ut av styret etter mange års godt styrearbeid.  Etter valget fikk styret følgende sammensetning:

 

 Fra venstre kasserer Marit Bjelvin, varamedlem Ole H. Aarum, leder Paul-Arne Sørfjord, styremedlem Kari Anne Martinsen, nestleder Jon Andersen og sekretær Anne-Mari Nøkleby.