2013 frank 245Denne gang hadde vi også gjester bosatt i Sverige...

Tekst og foto:  Anne-Mari Nøkleby

Omlag 40 personer hadde møtt opp på Gressvik Røde-Kors hus torsdag 26. september 2013, og det ble en meget fin stemning med variert underholdning.

Arrangementet er uformelt og programmet blir til underveis.  Hyggelig med mange nye krefter, og det ble en meget variert underholdning.

Frank Andresen bidro med sang sammen med Lars-Petter Westli og Einar Sandvik på trekkspill.

2013 gehor 245Leder av klubben - Paul-Arne Sørfjord ønsket velkommen og overlot så arrangementet til Marit Bjelvin som startet kvelden sammen med sine to grupper.  Gehørgruppen spilte til allsang,  hvilket ga kvelden en meget god start.

2013 trekkfugler 245Deretter fortsatte Trekkfuglene med noen for dem nye melodier før scenen ble overlatt til to meget dyktige musikere - Lars-Petter Westli og Einar Sandvik. 

 

2013 komp 245Det ble mange fine melodier som fikk det til å rykke i dansefoten.  Kveldens komp bisto alle gruppene, og de så ut til å nyte oppgaven.  Jon Andersen på bass, Knut Ravneng på gitar og Øivind Svendsen på trommer.

 

 

Og så ble det dannet et "blandingsorkester" for anledningen som besto av Trekkfuglene, gehørgruppa og andre som ønsket å delta. 

2013 magnussen 245Per Magnussen bidro også med muntre historier og han spilte også munnspill i mange varianter. 

 

 

2013 forsberg 245Jan Forsberg sang Ålefiskerns vals bistått av Lars-Petter Westli, Einar Sandvik med flere på trekkspill, samt kveldens komp.  I tillegg fortalte han historier og deklamerte vers - utrolig hva den mannen kan klare å huske!

 

 

 

2013 publikum 245Kvelden ble avsluttet med allsang, før publikum igjen gikk ut i høstkulden.