Styret 2020:

Leder:                             Paul-Arne Sørfjord          93252219             

Nestleder:                        Solveig Andreassen        98606912

Sekretær:                        Berit Sørfjord                  95106862            

Kasserer:                         Anne-Mari Nøkleby         90940478

Styremedlem:                  Finn A. Christiansen        91003369         

Varamedlem:                  Jorid Ø. Halvorsen           92880801

    

Noteutvalg:                     Jorid Ø. Halvorsen           92880801
                                      Terje Iversen                  97031726               

Varamedlem:                  Åge Karlsen                    41641318

Musikalsk leder:              Paul-Arne Sørfjord           93252219

Arkivar:                         Jorid Ø. Halvorsen           92880801     

Arkivar digital:                Jan-Erik Tveten Isaksen   99404687