Høsten 2020 hadde vi fortsatt et håp, eller i hvert fall et sterkt ønske, om at etter nyttår skulle verden bli bedre. Vi drømte litt om lavere smittetall og snarlig vaksinering. Så viste det seg dessverre at smittetallene ikke gikk ned, og i tillegg kom det nye utbrudd med det såkalte muterte viruset som er mer smittsomt. Enda strengere tiltak ble satt i gang, og vaksinedosene kom heller ikke i slike mengder som vi hadde håpet og trodd. Altså måtte vi nok en gang avlyse øvelser og også det planlagte årsmøtet 10.februar. Også hyggeaften i slutten av februar er avlyst. Årsmøtet vil bli avholdt på et senere tidspunkt, men foreløpig er det ikke satt noen dato for det. Så er det bare å håpe og tro at vi sammen klarer å holde smitten nede eller slå ned viruset som det heter, slik at flere kan bli vaksinert og livet igjen kan komme tilbake til normalen. i klubben ser vi fram til øvelser og ikke minst til å kunne spille for publikum igjen.