2010_gratis_trekkspillkurs_245Starter 1. februar

Fredrikstad Trekkspillklubb skal fra 1. februar 2011 arrangere gratis nybegynnerkurs på trekkspill for elever i 2. og 3. klasse. Det er også gratis utlån av trekkspill.

Kurset starter 1. februar og er tenkt å være et "forkurs" for elever som vil inn på kulturskolen. Det er begrenset antall plasser på kurset. Kursleder er Arild Andersson. 

Ta kontakt med oss snarest dersom du ønsker å delta på trekkspillkurs. Vi har også noen trekkspill til gratis utlån.