Som en hyggelig utvikling av det siste årets kursvirksomhet, ser klubben nå behovet for å danne to nye grupper i tillegg til klubbens orkester.

Gruppene bygger på den kunnskap som kursdeltagerne har tilegnet seg i løpet av kursåret, men er også åpne for andre av klubbens aktive medlemmer med tilsvarende kunnskaper.

Saken har vært behørig behandlet i klubbens styre, som ser at dette kan være et tilbud også til de som er aktive i klubbens hovedorkester på lik linje med gruppen Con Zelo. For å styrke trekkspillmiljøet foregår øvelsene på Gressvik Røde-Kors hus og har felles kaffepause med klubbens hovedorkester.

Gehørgruppen spiller primært uten noter, men slik den er sammensatt i dag består den av elever som har deltatt på kurs det siste året. Gruppen har øvelse hver tirsdag fra kl. 18.30 til kl. 20.00 og ledes av Marit Bjelvin.

Gruppen Trekkfuglene krever notekunnskap og tar også for seg bruk av bassene på trekkspillet. De arbeider med flerstemte arrangementer og gruppen har øvelse annenhver tirsdag fra kl. 17.30 til kl. 18.30.  Også Trekkfuglene ledes av Marit Bjelvin.

Begge grupper er åpne for alle aktive medlemmer og målsettingen er å kunne påta seg enkle spilleoppdrag i lokalmiljøet. Interesserte kan ta kontakt med Marit Bjelvin.