Fredrikstad Trekkspillklubb avholder i høst trekkspillkurs. Klubben har tidligere også hatt fokus på trekkspillopplæring for barn og ungdom, men i denne omgang ble kurset avholdt for voksne som ledd i rekrutteringen av nye trekkspillere til klubben.

Fredrikstad Trekkspillklubb gikk ut med en annonse om at vi skulle starte trekkspillkurs for voksne. Det ble ikke den helt store responsen, men 4 voksne personer møtte opp med det formål å lære seg å spille trekkspill. Det undervises derfor i første rekke på det helt grunnleggende plan med å lære å spille etter noter. I tillegg legges det særlig vekt på teknisk opplæring i samspillet mellom bass og diskant. Kurset går over 12 uker, med ca. en time pr. uke. Kursleder Tom Arild opplyser at det etter 5 uker er fremgang.

 
(Fra venstre: Jeanette Nærvik Hatlelid (56), Erling Johansen (67), Rolf Kabo (64). Bak
kursleder Tom Arild Andersson. Inge Fredriksen var ikke tilstede da bildet ble tatt.)

(Tekst og foto: Jan-Ivar Aasen)