2011_ledere2_245Paul-Arne Sørfjord ny leder

Nils Kåre Nesvold har vært klubbens leder de siste 3 år. Han skal nå flytte fra distriktet og stilte derfor ikke til gjenvalg på årsmøtet som ble avholdt 9. februar 2011.  Som ny leder ble valgt Paul-Arne Sørfjord.

Nils Kåre Nesvold har vært en meget engasjert og godt likt leder, og mye nytt er blitt tilført klubben i hans tid.  Det nye styret tar sikte på å videreføre bl.a. styreweb og hjemmeside som Nils Kåre har etablert.  Hans kompetanse vil bli savnet i klubben, men medlemmene ønsker Nils Kåre lykke til med nye utfordringer i Trøndelag.

Jan-Ivar Aasen og Leif Hansen takket også nei til gjenvalg, og begge kan se tilbake på mange års deltagelse i klubben og styret.

Stor aktivitet

Klubben har også i 2010 vært meget aktiv.  Det har vært arrangert hyggeaftener, dansefester, julebord og Trekkspillets dag.  I tillegg har klubben og grupper fra klubben underholdt på ulike arrangementer og forøvrig deltatt på dugnader på sykkelauksjon og som vakter på Listranda Familiecamping.  Årets høydepunkt var tur for medlemmene til Danmark våren 2010.

Rekruttering

Klubben har gjennom mange år hatt en solid økonomi, hvilket gir klubben stor handlefrihet.  Det har både i 2010 og 2011 blitt satset på rekruttering av nye trekkspillere.  Høsten 2010 startet klubben to kurs for voksne nybegynnere - ett for gehørspillere og ett for notespillere.  Denne aktiviteten blir videreført i 2011.

Klubben har hatt en positiv utvikling av medlemstallet i 2010 - både antallet aktive og passive medlemmer har øket.

Klubbens ledelse

Dirigent Kjell Sterkerud har fortsatt sitt engasjement i klubben.  I tillegg til å være musikalsk leder arrangerer han også det meste av den musikk som klubben spiller idag, og dette gir et meget variert repertoar.

Klubben har etter valget fått et meget kvinnedominert styre.  Sett foran fra venstre består styret av nestleder Ulf R. Nilsen og leder Paul-Arne Sørfjord.  I bakerste rekke fra venstre er varamedlem Ingrid Kolberg Vik, styremedlem Solveig Andreassen, sekretær Anne-Mari Nøkleby og kasserer Marit Bjelvin.

2011_styret2_545

Etter årsmøtet ble det avholdt medlemsmøte med servering av pizza.

Tekst:  Anne-Mari Nøkleby    Foto:  Anne-Mari Nøkleby og Nils Kåre Nesvold